Skip to main content

Featured jobs

Монгол Улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд оролцох чин хүсэл эрмэлзэлтэй чадварлаг боловсон хүчнийг бид ажлын байранд урьж байна.

# Албан тушаал Газар, хэлтэс Өргөдөл гаргах хугацаа
1      
2      
3