Skip to main content

Арилжааны эрх зүйн хөтөлбөр

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд батлагдсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагын боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв нь “Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран зохион байгуулахаар болсон билээ.

Тус хөтөлбөр нь АНУ-ын Худалдааны яамны Ерөнхий зөвлөлийн албаны санаачилгаар анх 1992 онд батлагдсан бөгөөд хөгжиж буй орнуудын бизнесийн эрх зүй, бодлого, зохицуулалтын орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэхээс гадна техникийн туслалцаа, эрх зүйн болон бодлогын зөвлөх үйлчилгээ, институтийг чадваржуулах, арилжааны эрсдэлийн үнэлгээ хийх зэрэг олон талт ажлуудыг тухайн орны хөгжлийн зорилтуудад нийцүүлэн явуулдгаараа онцлогтой юм.

 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ)-ийн сургалт

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ)-ийн сургалт

CP3P сертификатын шалгалтад зориулсан тойм хичээлийн бичлэгүүд

CP3P сертификатын шалгалтад зориулсан тойм хичээлийн бичлэгүүд

Стратегийн төсөл боловсруулах асуудлын тойм

Стратегийн төсөл боловсруулах асуудлын тойм

Latest news

Get the latest news and updates on policy implemententation and related events