Skip to main content
АНУ-ЫН ХУДАЛДААНЫ ЯАМТАЙ ХАМТАРСАН АРИЛЖААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 5 ДАХЬ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв, АНУ-ын Худалдааны яамны Арилжааны эрх зүйн хөтөлбөртэй хамтран энэ оны 9 дүгээр сарын 21, 22 ний өдрүүдэд “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үйл ажиллагааны гарын авлага болон гэрээний стандарт” сэдвийн хүрээнд ээлжит семинараа зохион байгуулагдлаа.

Арилжааны эрх зүйн хөтөлбөр - Сургалт

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд батлагдсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагын боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв нь “Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран зохион байгуулахаар болсон билээ.

ШСБХТ- өөс арилжааны эрх зүйн хөтөлбөр 4 дэх сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран “Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 2022 оны 6 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна.

АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран дэд бүтцийн төлөвлөлтийн стратегийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран “Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд  яам, агентлаг, байгууллагын нийт 40 гаруй төлөөлөгчдөд Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн стратеги (Infrastructure Planning Strategy)-н чиглэлээр сургалт явуулж байна.

Subscribe to CLDP