Skip to main content
ГАЗРЫН ГҮНИЙ ЭРЧИМ ХҮЧ,НОГООН УСТӨРӨГЧ,ТАРХМАЛ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БОЛОМЖ сэдвээр илтгэл тавигдлаа.

ХБНГУ-ын Конрад Аденауер сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас “Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт” сэдэвт арга хэмжээг 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа.

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭКСПОРТЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ ,БОЛОМЖ,ШИЙДЭЛ  СЭДЭВТ ИЛТГЭЛ ТАВИГДЛАА.

“Build Mongolia 2024” олон улсын барилга, уул уурхай, дэд бүтцийн техник, дэвшилтэд технологийн үзэсгэлэн 2024 оны 04 сарын 24-26 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдав.

АВСТРАЛИ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХЭРХЭН ХИЙГДДЭГ ВЭ .

ШСБХТ-өөс Төрийн албан хаагчийн цахим хэрэглээ түүний нэгдсэн удирдлагын тухай Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасныг бусад улсын дүрэм, журам, хууль тогтоомжтой харьцуулан судалгааг хийлээ. 

“ТАРХМАЛ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ЗЭРЭГЦЭН АЖИЛЛУУЛАХ НЬ ” сэдэвт сургалт боллоо.

2024 оны 3 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд АНУ-ын Хөгжлийн Агентлагийн хэрэгжүүлж буй Монголын Эрчим Хүчний Засаглал хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Сэргээгдэх Эрчим Хүч Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг өргөжүүлж, хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Тархмал эх үүсвэрийг түгээх сүлжээнд зэрэгцэн ажиллуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

КАНАД УЛС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХЭРХЭН ХИЙДЭГ ВЭ.

Төрийн албан хаагчийн албан томилолт, түүний нэгдсэн удирдлагын тухай Монгол Улсын эрх зүйн орчин, хэм хэмжээ, батлагдсан стандартыг судлах, олон улсын стандарт Монгол Улсад нэвтэрсэн байдал, албан томилолтын талаарх олон улсын сайн туршлагыг судлан ижил төстэй, ялгаатай талуудыг тодорхойлов.

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ ТӨРЛИЙН СТАНДАРТЫГ БУСАД УЛСЫН СТАНДАРТТАЙ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА” ХИЙГДЛЭЭ.

“Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв” УТҮГ-ын Ногоон, бүтээмжтэй хөгжлийн бодлогын газраас Монгол Улсын төрийн албаны зарим төрлийн стандартыг бусад улсын стандарттай харьцуулсан судалгааг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.