Skip to main content
Хөгжлийн хурдасгуур - Цуврал №1

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 98 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой.

Эдгээр төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, оролцогч байгууллага салбарын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, төслийг хурдасгах, судалгаа, шинжилгээ хийж, хязгаарлагч хүчин зүйлийг илрүүлж хэрэгжүүлэгч яам болон агентлагт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэд “Шинэ сэргэлтийн бодлогын Хурдасгуур төв”- ийг байгуулсан.

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв УТҮГ-ын санаачилгаар “ТӨРИЙН ЧАДАМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв УТҮГ-ын санаачилгаар "ТӨРИЙН ЧАДАМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ" сэдэвт сургалтыг Удирдлагын академийн Төрийн инноваци хөгжлийн албатай хамтран зохион байгуулж байна.

УХААЛАГ ТООЛУУРЫН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛСНЭЭР ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ГОМДОЛ ,САНАЛ, ДУУДЛАГА БАГАССАН

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3-т заасан “Эрчим хүчний салбарыг санхүү, эдийн засгийн бие даасан тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжүүлнэ” гэсэн зорилт бий .

МАХНЫ ҮХРИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

МАХНЫ ҮХРИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО ХХААХҮЯ, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Монголын мал үржүүлэгчдийн холбоо хамтран зохион байгуулсан "Махны үхрийн аж ахуйн эрхлэгчдийн зөвлөгөөн" өнгөрсөн 7 хоногт Сэлэнгэ аймагт амжилттай болж өндөрлөлөө.

ШСБХТ- өөс арилжааны эрх зүйн хөтөлбөр 4 дэх сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран “Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 2022 оны 6 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Томилолт - Шинэ Сэргэлтийн Бодлогын Хурдасгуур Төвийн судалгааны баг Сэлэнгэ аймагт ажиллалаа

Шинэ Сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төвийн Захиргаа удирдлагын хэлтэсийн дарга Л.Дашдэмбэрэлээр ахлуулсан судалгааны 6 баг 12 мэргэжилтэний бүрэлдэхүүнтэй Сэлэнгэ аймагт ажиллалаа.