Skip to main content
ЗУРАГ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭКСПОРТЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ ,БОЛОМЖ,ШИЙДЭЛ  СЭДЭВТ ИЛТГЭЛ ТАВИГДЛАА.

“Build Mongolia 2024” олон улсын барилга, уул уурхай, дэд бүтцийн техник, дэвшилтэд технологийн үзэсгэлэн 2024 оны 04 сарын 24-26 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдав. Тус үзэсгэлэнгийн үеэр эрчим хүчний форум зохион байгуулагдсан бөгөөд “Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв”-ийн төслийн менежер Э.Лхагвасүрэн “Сэргээгдэх эрчим хүчний экспортын тулгамдаж буй асуудал, боломж, шийдэл” сэдэвтэй танилцуулга хийлээ.

Алсын хараа 2050 болон Шинэ сэргэлтийн бодлогын 2.4.1 дэх зорилтын хүрээнд тус судалгааг хийсэн бөгөөд Монгол Улс сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцөө ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн экспортлох Азийн супер сүлжээнд холбогдох суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх юм. Судалгаанд Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц, боломж, БНХАУ-ын эрчим хүчний салбарын үзүүлэлт, цаашдын төлөвлөгөө, экспортын төслийн боломж, боломжит хувилбаруудын дэвшүүлсэн болно.