Skip to main content
jica

ЯПОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Шинэ сэргэлтийн бодлогын Эрчим хүчний сэргэлтийн    хүрээнд  Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)-тай эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засаг бие даасан тогтолцоо руу хэрхэн шилжих замын зураглал болон эрчим хүчний тогтвортой байдлын талаар санал солилцов. 
Цаашдаа  ШСБХТ-ийн ийн  Дэд бүтцийн хөгжлийн бодлогын газартай хамтран    “Эрчим хүчний системийн тогтвортой байдлыг нэмэх, чадавхыг бэхжүүлэх” төсөлтэй холбогдуулан  тус улсын эрчим хүчний  мэргэжилтнүүдтэй туршлага солилцож хамтран ажиллахаар боллоо.